Adaddella Olite Aayithu

aadaddella oLitE aayithu
namma sreedharana sEvege saadhana sampattaayitu |

danDige betta hiDiyuvudakke
manDe maaci naacutalidde
henDathi santati saaviravaagali
danDige betta hiDisidaLayya aadaddella) | 1 |

gopaLa buTTi hiDiyuvudakke
bhoopatiyante garvisutidde
aa patnee kula saaviravaagali
gopaLa buTTI hidisidaLayya (aadaddella) | 2 |

tuLasee maaleya haakuvudakke
arasanaagi naacutalidde
sarasijaakSHa shree purandara viTHalanu
tuLasee maaleya haakidanayya (aadaddella) | 3 |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s